φοροτεχνικά - λογιστικά

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

 • 1. Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων – Ε1, Ε2

 • 2. Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων – Ε9

 • 3. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • α. Φορολογικά – Φοροτεχνικά
 • β. Εργασιακά – Ασφαλιστικά
 • 4. Ηλεκτρονικές αιτήσεις - δηλώσεις
 • α. Επίδομα κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης
 • β. Οικογενειακού Επιδόματος Α21
 • γ. Έντυπα Τελών Κυκλοφορίας
 • δ. Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας
 • ε. Ρυθμίσεων Οφειλών
 • στ. Λοιπές

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 • 1. Έναρξη Επιχειρήσεων

 • 2. Τήρηση Βιβλίων:
 • α. ΄Β και 'Γ κατηγορίας
 • β.Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Σύλλογοι,,Σωματεία)
 • γ.Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
 • 3. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων

 • 4. Δηλώσεις ΦΠΑ – ΦΜΥ – ΚΦΑΣ

 • 5. Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Ε3, Ε5)

 • 6. Υπολογισμός Μισθοδοσίας επιχειρήσεων

 • 7. Τήρηση υποχρεώσεων σε ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας

 • 8. Συμβουλές σε φορολογικά, εργασιακά θέματα

 • 9. Ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα (ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ)

 • 10. Πληροφόρηση σχετικά με τις αλλαγές σε φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά θέματα

 • 11. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης

 • 12. Διακοπή Επιχειρήσεων

Follow Us on Facebook 

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Info@Tsiapos.Gr   210 6131886Copyright © 2022 tsiapos.gr
Υλοποίηση: opk.gropk.gr