ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

Φορολογικές δηλώσεις, τήρηση βιβλίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.


ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Υπολογισμός μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών κλπ.


ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Ασφάλειες σε συνεργασία με την πλειονότητα των ασφαλιστικών εταιρειών


TAX - ACCOUNTING

Statements, bookkeeping, consulting.


LABOR

Salary calculation, Insurance Contributions etc.


INSURANCE

Insurance services in collaboration with insurance companies

ΝΕΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

tsiapos

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Copyright © 2016 tsiapos.gr
Υλοποίηση: opk.gr opk.gr